Aktiviti 1

Permainan Bahasa

Cetak laman ini untuk aktiviti bahasa di dalam kelas.

 

Permainan : Teka Kata

(Klik ke Laman Aktiviti Bahasa)

Isi petak dengan perkataan yang sesuai.

 

1.

Kata seru

 

 

 

 

I

 

 

 

 

2.

Kata nafi

 

 

 

A

 

 

 

 

 

3.

Kata hubung gabungan

 

 

 

 

 

L

 

 

 

4.

Kata adjektif keadaan

 

 

 

T

 

 

 

 

 

5.

Kata bantu ragam

 

 

 

 

 

K

 

 

 

6.

Kata perintah

J

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Kata ganti nama diri ketiga

 

 

G

 

 

 

 

 

 

8.

Kata sendi nama

D

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Kata hubung pancangan

 

 

 

 

U

 

 

 

 

10.

Kata ganda separa

 

E

 

 

 

 

 

 

 

11.

Kata bilangan

 

 

 

 

 

 

P

 

 

12.

Kata tanya

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Klik untuk Jawapan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   (Klik ke atas)

1.

Kata seru

W

A

H

A

I

 

 

 

 

2.

Kata nafi

B

U

K

A

N

 

 

 

 

3.

Kata hubung gabungan

S

A

M

B

I

L

 

 

 

4.

Kata adjektif keadaan

C

A

N

T

I

K

 

 

 

5.

Kata bantu ragam

H

E

N

D

A

K

 

 

 

6.

Kata perintah

J

E

M

P

U

T

 

 

 

7.

Kata ganti nama diri ketiga

B

A

G

I

N

D

A

 

 

8.

Kata sendi nama

D

A

R

I

P

A

D

A

 

9.

Kata hubung pancangan

W

A

L

A

U

P

U

N

 

10.

Kata ganda separa

L

E

L

A

N

G

I

T

 

11.

Kata bilangan

B

E

B

E

R

A

P

A

 

12.

Kata tanya

B

A

G

A

I

M

A

N

A