Home:  

Author

Web Master:

 

Guest:

Imbuhan / Akhiran  
Hasil Pembelajaran
Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat
1. Mengisi tempat kosong dengan perkataan berimbuhan "me...i" dan
    "me...kan" yang betul dalam ayat.
2. Membina ayat yang betul dengan menggunakan perkataan berimbuhan
    "me...i" dan "me...kan" yang sesuai.
Imbuhan "me...i" dan imbuhan "me...kan"
Imbuhan "me...kan" Maksud
Menjahitkan
Menghadiahkan
Mengerjakan sesuatu perbuatan untuk orang lain.
Melupakan -- akan
Menanyakan -- tentang
Menyapukan -- dengan
Menggantikan kata sendi nama.
Memerintahkan
Memikulkan
Menyuruh.
Imbuhan 'Ter'  
Imbuhan 'Per...an'  
Imbuhan 'Pe'  
Imbuhan 'meN'  
Imbuhan awalan 'mempeR--'  
Imbuhan 'me'  
Imbuhan 'me...i' & 'me...kan'  
Imbuhan 'ke--'  
Imbuhan 'ke...an'  
Imbuhan akhiran  '--kan'  
Imbuhan 'di...i' & di...kan'  
Imbuhan 'ber'  
Imbuhan 'ber...an'  
Imbuhan akhiran  '...an'  
Latihan Am 1  
Latihan Am 2  
Latihan Am 3  
Latihan Am 4  
Latihan Am 5