banner.jpg

Latihan:
Balik ke Kata Nama Terbitan:       Balik ke Laman Utama:

Baca petikan di bawah dan jawab soalan yang terdapat di dalam petikan:

       Kerajaan tidak akan melayan sebarang rayuan bagi melonggarkan pengharaman pembakaran mercun dalam semua perayaan di negara ini. Tindakan tegas kerajaan itu dibuat selepas mengambil kira kesan buruk dan kemusnahan harta benda akibat pembakaran mercun. Kerajaan telah membuat kajian terperinci dan mengambil kira persetujuan majoriti masyarakat Cina terhadap perkara itu sebelum membuat keputusan berkenaan.
Senaraikan kata nama terbitan dalam petikan di atas. Sila senaraikan mengikut turutan ayat. Dua kata nama terbitan yang pertama telah disenaraikan untuk anda sebagai contoh: (Kata nama yang telah digunakan tidak boleh dipilih lagi).
1. Kerajaan 2. melayan 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16.