banner.jpg

Latihan 2:
Balik ke Penjodoh Bilangan:             << Latihan >>               Balik ke Laman Utama: 

Betulkan kesalahan penggunaan penjodoh bilangan di bawah.