banner.jpg

Latihan 1:
Terus ke Latihan 2:      Balik ke Sinonim:       Balik ke Laman Utama:

Nyatakan sinonim yang sesuai untuk perkataan yang di dalam kurungan [ ].