Home:  

 

Author

 

Web Master:

 

Guest:

AYAT MAJMUK
 

       Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat

1.

 

Membezakan jenis-jenis ayat majmuk.

     
2.   Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dengan betul.
     
     
     
Balik ke Ayat Majmuk: