Home:  

 

Author

 

Web Master:

 

Guest:

AYAT PENYATA
 

       Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat

1.

 

Menyatakan maksud ayat penyata.

     
2.   Membina ayat penyata dengan betul.
     
     
     
Balik ke Ayat Penyata: